8 Mayıs 2011 Pazar

Lavrensiyum

Lavrensiyum periyodik tabloda simgesi Lr olan 103 g/mol atom ağırlığı olan radyoaktif ve sentetik bir elementtir. En kararlı izotopu 262Lr'dir ve yarılanma süresiyaklaşık 4 saattir. Lavrensiyum Kaliforniyum elementinden sentezlenir ve kullanım alanı yoktur.Karakteristik özellikleri

Dış görünümü bilinmemekle birlikte, metalik giri ya da gümüş beyazı olduğu tahmin edilmektedir. Yeterli miktarda üretilirse ışınım kirliliğine sebep olabilir. Kimyasal özellikleri hakkında çok az şey bilinmektedir, ancak kendisiyle benzer özellikler gösteren aktinitler üzerinde ki çalışmalar devam etmektedir.
Periyodik cetvel blokları ve periyodik cetvelin grupları arasındaki bağıntıdan kaynaklı, Lavrensiyum d-bloğunda olmasından kaynaklı geçiş metali olarak tanımlanabilir, ama  tanımlamasında aktinit olarak bulunur.

Lavrensiyumun Tarihi

Lavrensiyum 14 Şubat 1961'de Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh ve Robert M. Latimer tarafından Kaliforniya Üniversitesi,Berkeley kampüsünde Berkeley Işınım Laboratuar'ında (şimdiki adıyla Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuarı) keşfedilmiştir. 3 miligram kaliforniyum izotopunun bor-10 ve B-11 ion bombardınamnıyla Ağır İyon Düzgün Hızlandırıcısında (Heavy Ion Linear Accelerator-HILAC) üretilmiştir
Değişim geçiren çekirdek elektriksel olarak yüklenir ve helyum atmosfer ortamının geri tepmesi ile ince bakır manyetik bandına toplanır. Bu bant ilerleyerek atomları katı hal detektörüne kadar toplayarak götürür. Berkeley ekibi izotop257103'u bu yolla bulduklarını ve 4.2 saniye yarılanma süresi ile 8.6 MeV alfa parçacığı ışıması bozunduğunu bildirmişlerdir.
1967 yılında Dubna, Rusya'daki araştırmacılar 257103'ün alfa ışıması yaparak 4.2 saniye yarılanma süresinde bozunduğu görüşünü doğrulayamadıklarını belirtmişlerdir. Bu görüşten itibaren işaretlendirilmesi 258Lr veya 259Lr olmuştur. Element 103'ün onbir izotopunun ile sentezi sonucunda, en uzun ömürlü izotop 216 dakika yarılanma süresi ile 262Lr olmuştur.(256No içerisindeki bozunması). Lavrensiyum'un izotopları (en sık görülenden, en az görülene sıralı olarak) alfa ışıması, doğal fizyon ve elektron yakalama yolları ile bozunmaktadırlar.
İsmi Amerikan Kimya Birliği tercihiyle cyclotron'un mucidi Ernest O. Lawrence'ın onuruna konmuştur. Lw sembolü 1963'e kadar kullanılmış ancak 1967'de Lryapılmıştır. 1997 yılında Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC) Cenevre'deki toplantısında ismini lavrensiyum sembölünü ise Lr olarak onaylamıştır.

Vikipedi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder